KOKA d.d. Upitnik o usklađenosti za 2020 go objava

KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD  za 2020. godinu

KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 01.01-31.03.2021  

KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 01.01-30.06.2021  

KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 01.01-30.09.2021

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 25.06.2021. 

 1. KOKA d.d. Poziv za skupstinu 25.06.2021.
 2. KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 25.06.2021
 3. KOKA d.d. Obrazac Punomoci za skupstinu_25.06.2021.
 4. KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 25.06.2021.
 5. KOKA d.d. Godišnje izvješće za 2019. godinu - DOPUNA
 6. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2020.godinu
 7. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2020. godinu
 8. KOKA d.d. Politika primitaka članova Uprave društva_21.04.2021
 9. KOKA d.d. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020. godinu.
 10. KOKA d.d. Pero Vlainić-protuprijedlog_za skupštinu 25.06.21
 11. KOKA d.d. Danijel Labaš-protuprijedlog_za skupštinu 25.06.21
 12. KOKA d.d. Odluke_Glavna Skupština 25.06.2021
 13. KOKA d.d. Rezultati glasovanja Glavna skupština 25.06.2021
 14. KOKA d.d. Obavijest o tužbi za pobijanje odluka Glavne skupštine, održane 25.06.21
 15. KOKA d.d. Obavijest 05.11.21 o tužbi za pobijanje odluka Glavne skupštine, održane 25.06.21.pdf.
 16. KOKA d.d. Obavijest 15.12.21_povlačenje tužbi za pobijanje odluka Glavne skupštine.pdf

Koka d.d.  "Obavijesti" 

Otkup pšenice, rod 2021. 

Arhiva 2009-2010 

Arhiva 2011 

Arhiva 2012 

Arhiva 2013 

Arhiva 2014 

Arhiva 2015 

Arhiva 2016 

Arhiva 2017 

Arhiva 2018 

Arhiva 2019 

Arhiva 2020 

KOKA d.d. Priopćenja za medije 

KOKA d.d. Ostale propisane informacije