KOKA d.d. Upitnik o usklađenosti za 2019. godinu
KOKA d.d. Upitnik o usklađenosti za 2019. godinu - ispravak
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2019. godinu
KOKA d.d. Godišnje izvješće za 2019.godinu - DOPUNA
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 31.03.2020
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 30.06.2020
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 30.09.2020
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 31.12.2020

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 26.06.2020.

  1. KOKA d.d. Poziv za skupstinu 26.06.2020.
  2. KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 26.06.2020
  3. KOKA d.d. Obrazac Punomoci za skupstinu_26.06.2020.
  4. KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 26.06.2020.
  5. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2019. godinu
  6. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu
  7. KOKA d.d. Odluke Glavna Skupština 26.06.2020.
  8. KOKA d.d. Rezultati glasovanja na Skupštini 26.06.2020.
  9. KOKA d.d. Odgovor dioničarima na pitanja sa skupštine 26.06.2020.