KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2018
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2018. godinu
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 31. 03. 2019.
Koka d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 30. 06. 2019.
Koka d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 30. 09. 2019.
Koka d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 31.12. 2019.

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 27.06.2019

  1. KOKA d.d. Poziv za skupštinu_27.06.2019
  2. KOKA d.d. obrazac Prijave za skupstinu_27.06.2019
  3. KOKA d.d. obrazac Punomoci za skupstinu_27.06.2019
  4. KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa_za skupštinu_27.06.2019
  5. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2018. godinu
  6. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu
  7. KOKA d.d. Odluke Glavna Skupština 27.06.2019
  8. KOKA d.d. Rezultati glasovanja na Skupštini 27.06.2019. godine