Natrag
1. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31. 12. 2013.
2. KOKA d.d. godišnji upitnik kodeksa za 2013. godinu
3. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2013. godinu
4. KOKA d.d. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2013. godinu
5. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.3.2014
6. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.6.2014
7. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.9.2014
8. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.12.2014

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 27.06.2014.

1. KOKA d.d. Poziv za skupštinu 27.6.2014.
2. KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 27.6.2014.
3. KOKA d.d. Obrazac Punomoći za skupštinu 27.6.2014.
4. KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 27.6.2014.
5. KOKA d.d. Izvještaj Poslovodstva za 2013. godinu
6. KOKA d.d. Godišnje izvješće uprave za 2013. godinu
7. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2013. godinu
8. KOKA d.d. Revizorsko izvješće za 2013. godinu
9. KOKA d.d. Odluke Glavna skupština 27.06.2014
10. KOKA d.d. Rezultati glasovanja Glavna skupština 27.06.2014