Natrag

1. KOKA d.d. Izvještaj TFI-POD 31.12.2012
2. KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2012. godinu
3. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2012. godinu
4. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31. 3. 2013.
5. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30. 6. 2013.
6. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30. 9. 2013.
7. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31. 12. 2013.
8. KOKA d.d. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu
9. KOKA d.d. godišnji upitnik kodeksa za 2013. godinu
10. KOKA d.d. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2013. godinu
11. KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.3.2014
12. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2013. godinu

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 27.06.2013.

1. KOKA d.d. Poziv za skupštinu 27.6.2013.
2. KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 27.6.2013.
3. KOKA d.d. Obrazac Punomoći za skupštinu 27.6.2013.
4. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 27.6.2013.
5. KOKA d.d. Izvještaj Poslovodstva za 2012. godinu
6. KOKA d.d. Godišnje izvješće Uprave za 2012. godinu
7. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2012. godinu
8. KOKA d.d. Revizorsko izvješće za 2012. godinu
9. KOKA d.d. Odluke Glavne skupštine 27.6.2013
10. KOKA d.d. Rezultati glasovanja Glavne skupštine 27.6.2013