KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-IZD-POD za 2021.godinu

KOKA D.D. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 01.01.- 31.03.2022. godine

KOKA_Upitnik o usklaeđnosti_za 2021 god_objava

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 28.06.2022.

  1. KOKA d.d. Poziv za skupstinu 28.06.2022.
  2. KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 28.06.2022
  3. KOKA d.d. Obrazac Punomoci za skupstinu_28.06.2022.
  4. KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 28.06.2022.
  5. KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2021.godinu
  6. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2021. godinu
  7. KOKA d.d. Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2021. godinu.
  8. Koka d.d.-Rezultati glasovanja Glavna skupština 28.06.2022.g.
  9. Koka d.d.-Odluke Glavne skupštine 28.06.2022.g.

Koka d.d.  "Obavijesti" 

Otkup pšenice, rod 2021. 

Arhiva 2009-2010 

Arhiva 2011 

Arhiva 2012 

Arhiva 2013 

Arhiva 2014 

Arhiva 2015 

Arhiva 2016 

Arhiva 2017 

Arhiva 2018 

Arhiva 2019 

Arhiva 2020 

Arhiva 2021

KOKA d.d. Priopćenja za medije 

KOKA d.d. Ostale propisane informacije 

KOKA d.d. Obavijest dioničarima o pravičnoj naknadi 21.06.22

Koka d.d-Obavijest o upisu odluke o povlačenju dionica