Arhiva 2017

KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2016. godinu
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2016. godinu
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.03.2017
KOKA d.d. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2016. godinu
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.06.2017
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.09.2017
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.12.2017
KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2017. godinu

KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2017. godinu
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.03.2018

Sazivanje glavne skupštine za 30.06.2017.

KOKA d.d. Poziv za skupštinu 30.06.2017.
KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 30.06.2017.
KOKA d.d. Obrazac Punomoći za skupštinu 30.06.2017.
KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 30.06.2017.
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2016. godinu
KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2016. godinu
KOKA d.d. Odluke Glavne skupštine 30.06.2017
KOKA d.d. Rezultati glasovanja Glavna skupština 30.06.2017