Natrag
KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2015
KOKA d.d. Informacije o objavi matične države članice
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2015. godinu - NEREVIDIRANO
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2015. godinu -REVIDIRANO
KOKA d.d. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2015. godinu
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.03.2016
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.06.2016
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.09.2016
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.12.2016
KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2016
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2016. godinu

Sazivanje glavne skupštine za 30.06.2016.

KOKA d.d. Poziv za skupštinu 30.06.2016.
KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 30.06.2016.
KOKA d.d. Obrazac Punomoæi za skupštinu 30.06.2016.
KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 30.06.2016.
KOKA d.d. Godišnje izvješæe Uprave za 2015. godinu
KOKA d.d. Izvješæe Nadzornog odbora za 2015. godinu
KOKA d.d. Revizorsko izvješæe za 2015. godinu
KOKA d.d. Odluke Glavne skupštine 30.06.2016
KOKA d.d. Rezultati glasovanja Glavna skupština 30.06.2016

Sazivanje izvanredne glavne skupštine za 09.12.2016.

KOKA d.d. Poziv za skupštinu 09.12.2016.
KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 09.12.2016.
KOKA d.d. Obrazac Punomoći za skupštinu 09.12.2016.
KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 09.12.2016.
KOKA d.d. Odluke Glavne skupštine 09.12.2016.
KOKA d.d. Rezultati glasovanja Glavna skupština 09.12.2016