KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2017. godinu
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2017. godinu
KOKA d.d. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2017. godinu
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.03.2018
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.06.2018
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD 30. 09. 2018.
KOKA d.d. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.12.2018

Sazivanje glavne skupštine za 28.06.2018.

KOKA d.d. Poziv za skupštinu 28.06.2018.
KOKA d.d. Obrazac Prijave za skupštinu 28.06.2018.
KOKA d.d. Obrazac Punomoći za skupštinu 28.06.2018.
KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 28.06.2018.
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2017. godinu
KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu
KOKA d.d. Odluke Glavne skupštine 28.06.2018
KOKA d.d. Rezultati glasovanja Glavna skupština 28.06.2018