Natrag

1. KOKA d.d Izvještaj TFI-POD 31.12.2011
2. KOKA-godišnji upitnik kodeksa za 2011
3. KOKA d.d. Izvještaj GFI-POD 31.12.2011
4. KOKA d.d. Izvještaj GFI-POD 31.12.2011. - Revidirano
5. KOKA d.d. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2011
6. KOKA d.d. Izvještaj TFI-POD 31.03.2012
7. KOKA d.d. Izvještaj TFI-POD 30.06.2012
8. KOKA d.d. Izvještaj TFI-POD 30.09.2012

KOKA d.d. Sazivanje glavne skupštine za 28.06.2012.

1. KOKA d.d. Poziv za skupštinu 28.06.2012
2. KOKA d.d. Obrazac prijave za skupštinu 28.06.2012
3. KOKA d.d. Obrazac punomoći za skupštinu 28.06.2012
4. KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 28.06.2012
5. KOKA d.d. Izvještaj poslovodstva za 2011. godinu
6. KOKA d.d. Izvješće Uprave za 2011. godinu
7. KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2011. godinu
8. KOKA d.d. Revizorsko izvješće za 2011. godinu
9. KOKA d.d. Odluke glavne skupštine 28.06.2012
10. KOKA d.d. Rezultati glasovanja na Skupštini 28.06.2012