Natrag
KOKA d.d. Godišnji upitnik kodeksa za 2014
KOKA d.d. Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD za 2014. godinu
KOKA d.d. Tromjesećni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.03.2015
KOKA d.d. Godišnji dokument objavljenih informacija za 2014. godinu
KOKA d.d. Tromjesećni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.06.2015
KOKA d.d. Tromjesećni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 30.09.2015
KOKA d.d. Tromjesećni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD za 31.12.2015

Sazivanje glavne skupštine za 26.06.2015

KOKA d.d. Poziv na skupštinu 26.06.2015
KOKA d.d. Obrazac prijave za skupštinu 26.06.2015
KOKA d.d. Obrazac pinomoæi za skupštinu 26.06.2015
KOKA d.d. Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 26.06.2015
KOKA d.d. Godišnje izvješće Uprave za 2014. godinu
KOKA d.d. Izvješće Nadzornog odbora za 2014. godinu
KOKA d.d. Revizorsko izvješće za 2014. godinu
KOKA d.d. Odluke Glavna Skupština 26.06.2015
KOKA d.d. Rezultati glasovanja Glavna Skupština 26.06.2015