Natrag

1.KOKA - izvješće TFI POD 30.06.2010.
2.God dok obj info za 09.
3.Koka TFI POD 31.03 10.
4.Koka mišljenje neovisnog revizora za 09.
5.Koka izvještaj poslovodstva za 09.
6.Koka godišnji upitnik kodeksa za 09.
7.Koka obavijest izdavatelja 09.09.2009
8.Koka - Odluke sa Glavne skupštine 28.08.2009.


TFI POD od 30.09.2010


1.Opći podatci
2.Bilanca
3.RDIG
4.Novčani tijek
5.Promjene kapitala
6.Međuizvještaj i izjava
7.Bilješke


Glavna skupština 6.8.2010


1.KOKA Poziv glavna skupština 06.08.2010.
2.Obrazac prijava
3.Obrazac punomoć
4.Diončari i prava glasa
5.Izvješće uprave
6.Izvješće nadzorni odbor
7.Odluke


Sjednica NO 11.06.2010


1.zapisnik


GFI POD 31.12.09


1.Bilanca
2.RDIG
3.NT-I
4.NT-D
5.PK
6.Bilješke
7.Izjava.


Koka izvještaj I-III. 2009


1.Uvod
2.Opći podatci
3.Bilanca
4.RDIG
5.Novčani tijek
6.Promjene kapitala
6.Međuizvještaj i izjava


TFI POD 31.12.2009.(privremeno)


1.Opći podatci
2.Bilanca
3.RDIG
4.Novčani tijek
5.Promjene kapitala
6.Bilješke.html
7.Međuizvještaj i izjava


Koka-TFI POD 30.9.2009


1.Opći podatci
2.Bilanca
3.RDIG
4.Novčani tijek
5.Promjene kapitala
6.Bilješke.html
7.Međuizvještaj i izjava


Koka-TFI POD 30.6.2009


1.Opći podatci
2.Bilanca
3.RDIG
4.Novčani tijek
5.Promjene kapitala
6.Bilješke.html
7.Međuizvještaj i izjava