Natrag

1 KOKA d.d Izvještaj TFI-POD 31.12.2010_4Q
2 KOKA - godišnji dokument objavljenih informacija za 2010. godinu
3 KOKA-godišnji upitnik kodeksa za 2010.
4 KOKA d.d. Izvještaj TFI-POD 31.03.2011
5 KOKA GFI-POD 31. 12. 2010 . Izvještaj 30.04.2011
6 KOKA d.d obavijest o promjeni internet stranice 18.05.2011


KOKA Sazivanje glavne skupštine za 29.06.2011.
7 KOKA d.d Poziv za skupštinu 29.06.2011.
8 KOKA d.d Izvještaj Uprave za 2010 godinu
9 KOKA d.d Ukupan broj dionica i prava glasa za skupštinu 29.06.2011
10 KOKA d.d Izvještaj Nadzornog odbora za 2010 godinu
11 KOKA d.d Obrazac punomoci za skupštinu 29.06.2011
12 KOKA d.d Obrazac prijave za skupštinu 29.06.2011
13 KOKA d.d Izvješće o reviziji financijskih izvještaja za 2010. godinu
14 KOKA Odluke glavna skupšítina 29.06.2011.
15 KOKA Rezultati glasovanja glavna skupština 29.06.2011


16 KOKA d.d Izvještaj TFI-POD 30.06.2011
17 KOKA d.d Izvještaj TFI-POD 30.09.2011