KOKA d.d.

V a r a ž d i n

 

 

Varaždin, 30. travnja 2010.

 

 

Izvještaj poslovodstva za 2009. godinu

 

 

Obilježje poslovnog okruženja u 2009.

Na gospodarska kretanja u Republici Hrvatskoj u 2009. godini imala je utjecaj globalna financijska i gospodarska kriza, uslijed koje je došlo, između ostalog, i do pada domaće potražnje i potrošnje. Značajniji utjecaj krize na poslovanje Koke d.d. zapravo je nastao u drugom dijelu godine a taj se utjecaj prenio i na 2010. godinu. Stoga treba očekivati  da će se posljedice krize osjetiti kroz poslovanje i u 2010. g., možda i više nego u izvještajnoj 2009. godini.

 

 

Odgovor Koke d.d. na negativna gospodarska kretanja

Negativna opća gospodarska kretanja u 2009. godini, Koka d.d.  je nastojala neutralizirati kroz:

- prilagođavanje zahtjevima tržišta u pogledu asortimana i cijena proizvoda,

- aktiviranjem značajnih investicijskih projekata i kroz

- racionalizaciju troškova u svim segmentima .

 

U svibnju 2009. pušten je u rad pogon nove tvornice za proizvodnju paniranih i pečenih proizvoda,  u koju je investirano 136 milijuna kuna. Radi se o najsuvremenijem pogonu za proizvodnju paniranih i pečenih proizvoda u kojem su primijenjena optimalna građevinsko – tehnološka rješenja. Pogon je opremljen najsuvremenijom opremom koja omogućava visoku proizvodnost uz standard kvalitete.  Aktiviranje ovog pogona znatno je pridonijelo rastu proizvodnje i prodaje paniranih i pečenih proizvoda u 2009. godini.    

 

Proizvodne funkcije Društva

Proizvodne funkcije Društva obuhvaćaju potpuno zaokruženu proizvodnu cjelinu koja objedinjava proizvodne procese počevši od uzgoja roditeljskih pilića pa do finalnih gotovih proizvoda od peradarskog mesa. Riječ je o proizvodnji koja, od ulaza matičnog jata pa do finalnog proizvoda, traje osam mjeseci i istinski je hrvatski proizvod. Tako je u pravom smislu zaokružen proizvodni ciklus „od polja do stola“.

Sve su proizvodne faze popraćene sustavima kvalitete a certifikacije se obnavljaju redovito prema terminskim planovima recertificiranja. Uvedene su slijedeće norme sustava kvalitete: ISO 9001, IFS, BRC, HACCP i HALAL. Zahvaljujući potpuno zaokruženom proizvodnom ciklusu, te kontinuiranoj brizi o kvaliteti proizvoda u svim proizvodnim fazama, robna marka Cekin se na tržištu potvrdila kao „hrvatski proizvod europske kvalitete“.

 

Zaposlenost

Krajem 2009. godine Koka d.d.  je zapošljavala ukupno 1.847 radnika što je za 61 radnika ili 3% više u odnosu na prethodnu godinu. Najveći broj novozaposlenih radnika su stručni kadrovi srednje i visoke  spreme.

Ukupna stručna i kvalifikacijska struktura zaposlenih je primjerena zahtjevima svih poslovnih segmenata, i to je intelektualni kapital koji predstavlja komparativnu prednost u odnosu na slične industrije u branši.

 

Prodaja

Unatoč smanjenju kupovne moći potrošača, Koka d.d. je u 2009. godini povećala količinsku prodaju ukupnog mesnog asortimana  za 3%. Kao što je prethodno navedeno, 2009. godinu je posebno otežalo poslovanje u drugom dijelu godine  u kojem je došlo do opadanja naturalne realizacije. S obzirom da je Koka  radno intenzivna sredina,  u cilju zadržavanja obima prodaje, proizvodnje i zaposlenosti primijenjene su aktivnosti u prodaji putem akcijskih prodaja, odnosno sniženja cijena. Unatoč činjenici da je općenito u trgovini prehrambenih proizvoda na malo došlo do značajnijih sniženja cijena, rezultat poduzetih mjera i aktivnosti za Koku d.d. je bio rast količinske, ali ne i financijske realizacije u 2009. godini.

I dalje se pretežni dio prodaje ostvaruje na domaćem tržištu, ali raste udio prodaje na inozemnim tržištima.  U 2009. godini ukupni izvoz proizvoda povećan je za 10,0%. Ovakav rast izvoza ostvaren je zbog aktiviranja  novog  proizvodnog pogona paniranih i pečenih proizvoda, koji je pretežno u funkciji proizvodnje za izvoz. Naime, gotovo 80% ove  proizvodnje realizira se kroz  izvoz u zemlje Europske Unije.

 

Financijsko poslovanje

U 2009. godini ostvareni su ukupni prihodi od 1 milijardu i 301 milijun kuna što je praktično isti iznos kao i ostvaren godinu dana ranije (indeks 99,9). U tom iznosu prihodi od prodaje proizvoda zastupljeni su sa 98,8%. Financijsko  ostvarenje prihoda zaostaje za fizičkim obimom prodaje uslijed nižih neto prodajnih cijena proizvoda.

Rashodi  poslovanja u velikoj su mjeri bili vezani uz kretanje cijena sirovinske osnove (žitarica). Ukupni rashodi ostvareni u 2009. godini iznose 1 milijardu i 248 milijuna  kuna i za 3,24% su niži nego prethodne godine. Uslijed nešto sporijeg rasta rashoda u odnosu na dinamiku prihoda ostvarena je dobit društva u iznosu 42,0 milijuna kuna.

 

Financijski položaj društva

Ukupna imovina društva iznosi 1.128 milijuna kuna i 1,7% je manja nego prethodne godine. Kapital i rezerve iznose 515,8 milijuna kuna i  bilježe rast od

8% (uslijed ostvarene dobiti iz poslovanja tekuće godine).

Udio vlastitih sredstava u financiranju  imovine i poslovanja je 45,7% i povećan je za 11,0%.

Opće  pogoršanje likvidnosti i naplate na domaćem tržištu odrazilo se  na produljenje rokova naplate potraživanja od kupaca. Međutim, usprkos tome, obveze društva prema poslovnim partnerima kontinuirano su izmirivane.

 

Izloženost poslovnim i financijskim rizicima

U svom poslovanju društvo je izloženo rizicima karakterističnim za korporacije prehrambene industrije i uopće gospodarske subjekte. To su poslovni rizici vezani uz proizvodnu granu, promjenu propisa poslovanja (promjenu carinskih propisa, promjenu prehrambenih propisa), naplatu potraživanja i dr.

Od financijskih rizika najznačajniji su cjenovni rizik, rizik promjene tečaja domaće valute prema inozemnim valutama, kreditni rizik te rizik likvidnosti i novčanog tijeka.

Uprava prati, analizira i kontrolira izloženost poslovnim i financijskim rizicima kako bi se na vrijeme uočio i umanjio njihov utjecaj na poslovanje.

        

 

 

 

                                                     Dragutin Drk, dipl. oec., predsjednik Uprave

 

                                                     __________________________________

 

 

                                                     Nenad Klepač, dipl.oec., član Uprave

 

                                                     ______________________________

 

 

                                                      Stjepan Sabljak, dipl.ing., član Uprave

 

                                                     _______________________________